De Santbrincke kan NU glasvezel krijgen (informatie d.d. 12-10-2017)

Aangezien niet iedere bewoner mail wil ontvangen, is de vandaag verzonden e-mail met informatie gedeeltelijk ook op de website gezet.

 

Beste bewoners,

 

ZDOG (ZaandDorpen op Glas) en RE-NET (onderdeel van Rendo) werkt met contactpersonen (zij noemen dat ambassadeurs) per wijk.

Er is mij gevraagd of ik dat wil worden voor de Santbrincke en ik heb daarin toegestemd.

Vandaag kreeg ik weer de nodige informatie en het leek mij goed deze aan u door te sturen:

  • Dit betreft een veelgestelde vragenlijst (met antwoorden 😊). Hierdoor kunt u nog beter geïnformeerd naar een van de contactavonden volgende week toegaan. Of wanneer er nieuwe vragen bij u zijn opgekomen door deze informatie, dan zou u deze vragen kunnen stellen aan de deskundigen op deze contactavonden.  (zie bijlage FAQ RE-NET Hoogeveen)
  • Tevens leek het mij goed om de informatie voor ambassadeurs aan u door te sturen. In deze informatie kunt u ook allerlei contactgegevens vinden. Deze contactgegevens zijn van belang als u nog vragen heeft na de contactavonden.
  • Uitnodiging voor de contactavonden: weliswaar heeft u deze als het goed is deze week per post ontvangen en lag er vandaag ook nog eens een flyer in uw brievenbus, maar het belang van deze contactavonden kan niet genoeg benadrukt worden.

Dan nog enige toelichting van mijn kant:

 

Het feit dat mij is gevraagd om ambassadeur te worden, betekent niet dat ik “verkoper” bent van glasvezel. Ik ben op generlei wijze commercieel betrokken bij dit traject. Pas sinds kort weet ik van deze ontwikkelingen. Tijdens de interesse-inventarisatie een paar jaar geleden woonde ik hier nog niet eens. Waarom heb ik me dan wel laten overhalen om me ervoor in te zetten? Wel, ik ben gewoon een zeer groot voorstander van glasvezel. We moeten met zijn allen een paar jaar vooruit kijken en ervoor zorgen dat wij op de Santbrincke de (digitale) boot niet gaan missen.

 

U kunt tegenstander zijn van internet of wat voor argumenten dan ook hebben, er valt niet aan te ontkomen. De ontwikkelingen gaan verder en wij zitten met de huidige infrastructuur aan het maximum. Wanneer u het doet kost de aanleg u niets. Zegt u “ik zie wel over een paar jaar”, dan kost aanleg u op dat moment € 695,00

 

Misschien ziet u er tegenop omdat u tot nu toe niet met dit soort ontwikkelingen te maken heeft gehad, geen nood. Ik denk dat op dit park er altijd wel mensen zijn die een ander willen helpen met uitleg. Ik wil mij er best sterk voor maken dat er een klein groepje op dit park komt, waar u uw vragen kunt neerleggen zodat u niet gelijk een helpdesk van een provider hoeft te bellen.

 

De aanleg van glasvezel gaat door wanneer 50% van de huishoudens een abonnement nu gaat afsluiten (voor 18 december a.s.). De inventarisatie een aantal jaren geleden leerde dat 55% van de mensen geinteresseerd was. Je zou dan denken dat we die 50% wel moeten kunnen halen. Van de ZDOG heb ik echter gehoord dat de Santbrincke er toen ruim onder zat. Misschien niet zo vreemd omdat de gemiddelde leeftijd hier wat hoger is dan een gemiddelde woonwijk waar veel gezinnen wonen. Maar ook wij ontkomen niet aan de snelle ontwikkelingen.

 

Nu zal in het totale gebied die 50% wel gehaald worden, maar wat gaat er gebeuren als alleen in de Santbrincke het aantal definitieve “ja-zeggers” ver beneden de 50% blijft? Straks laat men de Santbrincke geheel links liggen en komt er zelfs helemaal geen glasvezel op de Santbrincke ondanks het feit dat het aantal abonnementen in het totale gebied ruim boven de 50% ligt.

 

Daarom, lees alstublieft de bijgaande informatie, kom alstublieft naar een van de contactavonden.

 

Tot slot, ik bereik met deze mail 36 bewoners, doch 9 helaas niet. 

Het opbouwen van het emailadressenbestand is begonnen met de BBQ. Na de BBQ is de website gekomen en de buurt-preventie-app. Op dat moment heb ik persoonlijk bij de mensen die niet eerder gereageerd hadden een brief in de brievenbus gedaan. Na die tijd zijn 9 bewoners overgebleven die niet reageerden, dan wel gewoon zeiden dat ze gee interesse hadden in emailtjes inzake de Santbrincke. 

Dat kan, ieder zijn goed recht, maar die 9 mensen kunnen wel eens van belang gaan worden of wij ook binnen de Santbrincke wel of niet boven de 50% gaan komen. Mijn vraag dan ook: spreekt u toevallig uw buren nog de komende dagen, heb het eens over deze materie.

Ik zal in ieder geval deze mail en alle bijlagen ook op de site zetten, zodat ook misschien deze 9 mensen eens kunnen lezen wat er speelt.

 

Wilt u reageren en vindt u dat iedereen dit mag weten, gebruik eens de pagina ‘reacties’ op de site. Uw wel of niet positieve commentaar staat gelijk op de site zonder tussenkomst of enige vorm van beoordeling. Onder de al aanwezige reacties staat een formulier en dat kunt u gebruiken. (bij website even invullen  “santbrincke.nl” ; sorry die pagina is een standaardmodule dus ik kan het niet even eruit halen).

 

Eveneens sorry, voor de misschien vele informatie en lange email, maar het is even niet anders. Wordt vanzelf weer rustig 😊

 

Met vriendelijke groet,

Hans Keijzer